Uhlopříčka ve čtverci

Služby

Poskytujeme prvotriedne služby v oblasti IT, komunikácií a marketingu.

Benefity

Spoluprácou s nami si otvárate nové možnosti a výhody.

Referencie

Naši klienti zlepšia svoj workflow a revenue.

Uhlopříčka ve čtverci

Čtverec - vzorce pro...úhlopříčky...ve čtverci

Obdélník Rovnoběžník Lichoběžník Trojúhelník Kružnice. Čtvercová úhlopříčka Poloměr vepsané kružnice
aristoteles.cz/matematika/planimetrie/ctverec.php

Co víš o úhlopříčkách čtverce

Úhlopříčky čtverce: jsou stejně dlouhé /shodné/ půlí se jsou k sobě kolmé jsou středem kružn?ce opasané i vepsané jsou to osy souměrnosti půlí úhly pří.
ontola.com/cs/di/co-vis-o-uhloprickach-ctverce

Úhlopříčky 4D (1D - 5D)

Čtverec má pro své čtyři strany 4 vrcholy, k nim 2 úhlopříčky.. Euklidův prostor, plný iracionalit, vždy čtverci přisoudí úhlopříčku nevypočítatelné délky.
tichanek.cz/gp5/uhlopricka-4D.html

Obdélník — Matematika polopatě

Podobně jako u čtverce má obdélník kružnici opsanou, což je kružnice, která má střed ve středu (v těžišti) obdélníku a o průměru polovině délky úhlopříčky.
matematika.cz/obdelnik

Čtverec - úhlopříčka - příklady z matematiky

Kulatina Průměr kmene je 93 cm. Je možné z něj vytesat čtverec.... Úhlopříčka čtverce Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jestliže jeho...
hackmath.net/cz/slovni-ulohy/ctverec?tag_id=86

Čtyřúhelník

Úsečka, jejímiž krajními body jsou dva protější vrcholy čtyřúhelníku, nazývá se úhlopříčka. . úhlopříčky čtverce stojí na sobě kolmo a půlí jeho vnitřní úhly;
1zstrebon.cz/download.php?id=1387

Výpočet délky čtyřtělesové úhlopříčky 4D krychle

1. Úvod - délky úhlopříček. Avšak když se čtverec stane základnou krychle, pak ona úhlopříčka čtverce je kolmá k třetímu směru, nyní zavedenému.
tichanek.cz/gp5/vypocet-uhlopricky-4D-krychle.pdf

Jak sestrojit čtverec, známe-li délku úhlopříčky – e-Matematika

Úkol: Sestroj čtverec Abcd, je-li délka úhlopříčky |AC|=8 cm. . Využijeme toho, že úhlopříčky se půlí a jsou na sebe kolmé.
e-matematika.cz/zakladni...sestrojit-ctverec-zname-li-delku-uhlopricky.php

Čtverec — Matematika polopatě

Každý čtverec má dvě úhlopříčky, tento má úhlopříčky AC a DB. Úhlopříčka je tak úsečka, která spojuje dva protilehlé vrcholy čtverce.
matematika.cz/ctverec

Geometrické obrazce

Vypočítej, o kolik % je úhlopříčka tohoto čtverce větší než jeho strana.
cihak.webz.cz/obrazce.htm